Terms and Conditions | Napanda Tours and Safaris

Bokningsvillkor

Allt du behöver veta.

Bokningsvillkor

Bokning och betalning

Tack för att du vill boka en resa med Napanda Safaris. Vi tar ut en bokningsavgift på 30% i samband med att du gör din bokning. Resterande betalning ska vara oss tillhanda senast 90 dagar innan safarins startdatum. Vid bokning mindre än 90 dagar men mer än 30 dagar innan avfärd tas en bokningsavgift på 50% ut. Resterande summa betalas 30 dagar innan safarins startdatum. Vid bokning mindre än 30 dagar innan safarins startdatum måste hela kostnaden betalas på en gång. Om ej annat överenskommits förbehåller Napanda Safaris sig rätten att ställa in bokningar för vilka full betalning inte erlagts.

Då bokningsavgiften mottagits och vi har bekräftat din bokning har du en reserverad plats på den safari du valt. I händelse att angiven logi enligt resplan inte är tillgänglig, förbehåller sig Napanda rätten att, utifrån vår egen bedömning, boka in dig på annat boende med motsvarande standard, eller att justera reseprogrammet, förutsatt att detta på ett betydande sätt påverkar resans helhetsupplägg.

Avbokning och återbetalning

Avbokning måste ske skriftligt och undertecknas av köparen. Om avbokningen sker mer än 90 innan avfärd återbetalas hela summan, förutsatt att Napanda Safaris inte haft några kostnader i samband med bokningen, vilka i så fall dras av från återbetalningen. Om avbokning sker 89–61 dagar innan avfärd återbetalas 50% av resans kostnad. Vid avbokning 60 dagar innan avfärd eller mindre måste resan ändå betalas i sin helhet. Ingen återbetalning sker heller om gästen inte anländer på utsatt tid tid till den plats där safarin startar, eller om gästen ansluter senare under safarin eller lämnar i förtid. Ingen ekonomisk ersättning utgår från Napanda Safaris för aktiviteter som ingår i safarin men som gästen inte har deltagit i.
Vi rekommenderar därför starkt att du ser över ditt försäkringsskydd, som bör innefatta en reseförsäkring med avbokningsskydd.

Resedokument

Varje gäst måste ha ett pass, giltigt minst 6 månader efter resans slut och med tillräckligt många tomma sidor för att rymma visum samt in- och utresestämplar. Varje gäst ansvarar själv för pass och visum till de länder som ska besökas. I vissa länder krävs uppvisande av vaccinationsintyg (gult kort) vid inresa, med bevis på vaccination mot gula febern. Bär detta med dig tillsammans med övriga resedokument. Napanda Safaris rekommenderar att du besöker en vaccinationsmottagning och eventuellt din husläkare inför safarin.

Ändringar i programmet

Även om vi gör allt för att följa den planerade resplanen, kan förändringar av resvägar och boenden förekomma som en följd av händelser som står utanför vår kontroll. Sådana händelser kan exempelvis vara kraftiga regnväder som försvårar användandet av vägar och landningsbanor, migration av vilda djur från en region till en annan, överbokningar på lodger och camper, flygförseningar och ändringar i tidtabeller, och så vidare. Napanda Safaris kan inte hållas ansvariga för sådana externa händelser eller för förändringar i resplanen som sker till följd av dessa händelser. Om en gäst på egen hand gör förändringar i resplanen, exempelvis genom bokning av eget boende, ombokning av flyg, etc, är gästen ensam ansvarig för alla utgifter som uppkommer till följd av dessa förändringar, inklusive eventuella extra utgifter för Napanda Safaris.

Reseförsäkring

Du ansvarar själv för att se till att du och alla dina medresenärer har rätt försäkringsskydd för er resa. Kontakta ditt försäkringsbolag i god tid före avresan för att rådgöra. Napanda Safaris kan inte hållas ansvariga för förlust, skada, stöld av bagage eller personliga tillhörigheter, och inte heller för personskada, olycka eller sjukdom. Försäkringen bör täcka kostnader vid inställd eller avbruten resa, förlorat eller skadat bagage, sjukvårdskostnader, medicinsk evakuering, etc. Oförsäkrat bagage ligger helt på ägarens ansvar.

Ansvarsfriskrivning

Napanda Safaris, dess anställda, delägare, ledningsgrupp, representanter och alla andra som är knutna till oss (härefter Napanda Safaris) agerar endast som agent för hotell, safarilodger, tältcamper, restauranger, flygbolag, turistaktiviteter och andra aktiviteter som förekommer under safarin. Eftersom Napanda Safaris inte är ägare till av dessa inrättningar kan Napanda Safaris inte hållas ansvariga om någon person eller något företag brister i service gentemot deltagarna, ej heller om någon person eller företag medvetet eller oavsiktligt orsakar skada eller olägenhet för deltagare. Napanda Safaris kan inte hållas ansvarig för deltagares eventuella extra kostnader utöver det som ingår i reseprogrammet, i händelse av missat, inställt eller försenat flyg och andra händelser utanför Napanda Safaris kontroll. Alla sådana kostnader måste betalas av berörd deltagare. Napanda Safaris kan inte hållas ansvarig för problem som uppkommer, direkt eller indirekt, till följd av händelser som ligger utanför Napanda Safaris kontroll, exempelvis förlust, personskada, olycka, skada på egendom, attacker från vilda djur, sjukdom, avsaknad av lämpliga sjukvårdsinrättningar, väder, datorhaveri, terrorism, force majeure, väpnad konflikt, stöld och andra kriminella handlingar, dödsfall i samband med boende, transport, defekt eller haveri av fordon, utrustning eller redskap som ägs eller används av tillhandahållare av tjänster, eller någon annan service som ligger utanför Napanda Safaris kontroll, inklusive, men inte begränsat till, oaktsamhet eller kontraktsbrott av en tredje part. Napanda Safaris kan inte hållas ansvarig för något av ovanstående. Napanda Safaris kommer att göra sitt bästa för att hjälpa deltagare i händelse av fara eller när denne på annat sätt är i behov av hjälp. Napanda Safaris avtal med resedeltagare regleras enligt lagarna i det land i vilket resan äger rum. Napanda Safaris förbehåller sig rätten att överlåta tillhandahållandet av hela eller delar av servicen till andra agenter. Både Napanda Safaris och underleverantörer förbehåller sig rätten att neka till att låta gäst delta i resan, eller att be gäst att avbryta sin resa, i det fall att en representant för Napanda Safaris bedömer att ett sådant förfarande är till gruppens eller den enskilde deltagarens bästa vad gäller hälsa, säkerhet och välmående. Ansvar för bagage och personliga ägodelar ligger alltid på deltagaren. Napanda Safaris förbehåller sig rätten att fotografera och filma deltagare under safarin i marknadsföringssyfte. Deltagare som inte vill ha sin bild publicerad i marknadsföringssammanhang måste meddela Napanda Safaris detta i skrift innan början av safarin.

VI HÅLLER KONTAKTEN
Kontakta oss

Planera ditt nästa äventyr tillsammans med oss! Vi är tillgängliga för dig dygnet runt, alla dagar i veckan, var du än befinner dig i världen.

Inquire

Få rabatter och erbjudanden
Skriv in din mejladress och få våra erbjudanden före alla andra

Licenced by Tanzania Tourism Licensing Board

>
We can't wait to hear from you!
Booking form